Rejestr
Korzyści

Osoba: Andrzej Tomasz Żmuda Trzebiatowski
Deklaracja współmałżonka: Ewa Teresa Żmuda Trzebiatowska

Data zgłoszenia korzyści:

20-11-2006

Wszystkie stanowiska i zajęcia wykonywane zarówno w administracji publicznej, jak i w instytucjach prywatnych, z tytułu których pobieram wynagrodzenie, oraz pracy zawodowej wykonywanej na własny rachunek:

Zespół Szkół w Przechlewie

Fakty materialnego wspierania prowadzonej przeze mnie działalności publicznej:

Darowiźnie otrzymanej od podmiotów krajowych lub zagranicznych, której wartość przekracza 50% najniższego wynagrodzenia dla pracowników, o którym mowa w art. 25 z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace(Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314):

Wyjazdy krajowe lub zagraniczne nie związane z pełnioną funkcją publiczną:

Inne uzyskane korzyści, o wartościach większych niż wskazane w ustawie:

Udział w organach fundacji, spółek prawa handlowego lub spółdzielni (wymienić nawet wówczas, gdy z tego tytułu nie pobiera się żadnych świadczeń pieniężnych):