Rejestr
Korzyści

Stanowisko
00100000000Burmistrz
00200000000Zastępca Burmistrza
00300000000Sekretarz Miasta
00400000000Skarbnik Miasta