Rejestr
Korzyści

Stanowisko
00100000000Prezydent Miasta
00200000000Wiceprezydent Miasta
00300000000Sekretarz Miasta
00400000000Skarbnik Miasta